Zarząd

Polskiego Towarzystwa Naukowe Leczenia Ran i Organizacji Opieki

Dr n. med. Piotr Hogendorf
Członek Zarządu
Dr n. med. Cezary Lipiński
Wiceprezes
Dr hab. n.med. Adam Durczyński
Prezes Zarządu
Lek. Marcin Włodarczyk
Członek Zarządu
Mgr Ireneusz Staroń
Skarbnik
Dr hab. n. med. Dariusz Nejc
Członek Zarządu
Prof. dr hab. n. med Tomasz Banasiewicz
Członek Zarządu