Aktualności

Najnowsze informacje dotyczące naszych działalności

Nasza działalność

Podstawowymi celami Naszego Stowarzyszenia jest...
Podejmowanie inicjatyw
zmierzających do upowszechniania nowoczesnych metod leczenia ran wśród świadczeniobiorców i popularyzacja wiedzy w tym zakresie
Popularyzacja wiedzy
z dziedziny nowoczesnych metod leczenia ran wśród polskich lekarzy różnych specjalności oraz pielęgniarek
Tworzenie warunków
do wymiany wiedzy i doświadczenia w środowisku medycznym
Edukacja
pracowników medycznych w zakresie metod leczenia ran
Działanie
na rzecz wdrażania nowoczesnych standardów leczenia ran o różnej etiologii do postępowania lekarzy i pielęgniarek
Inicjowania działań
na rzecz wprowadzenia szkolenia z zakresu zasad leczenia ran w programach kształcenia lekarzy i pielęgniarek; zarówno w programach kształcenia dyplomowego, jak i podyplomowego
Monitorowanie
dostępu do innowacyjnych rozwiązań z zakresu leczenia ran w Polsce
Wskazywanie
na zdrowotne, społeczne i ekonomiczne konsekwencje związane z niedostatecznym dostępem do nowoczesnych rozwiązań z segmentu leczenia ran
Przedstawianie
organom państwowym opinii dotyczących praktyki w sprawach związanych z szeroko pojętym problemem leczenia ran w Polsce

Zarząd

Członkowie zarządu NaszegoTowarzystwa
Dr hab. n. med., prof. UM. Marcin Włodarczyk
Prezes Zarządu
Dr n. med. Wojciech Ciesielski
Skarbnik
Prof. dr hab. n. med Tomasz Banasiewicz
Członek Zarządu
Prof. dr hab. n.med. Adam Durczyński
Członek Zarządu
Dr hab. n. med., prof. UM Piotr Hogendorf
Członek Zarządu
Dr hab. n. med. Dariusz Nejc
Członek Zarządu
Jakub Włodarczyk
Członek Zarządu

Partnerzy/Sponsorzy

wspierają Polskie Towarzystwo Naukowe Leczenia Ran i Organizacji