Członkowie

Numeru konta Towarzystwa: 84 1050 1461 1000 0090 3137 4698

 

Formularz deklaracji członkostwa

  Dane osobowe

  Oświadczenie

  Wyrażam zgodę na publikację mojego imienia i nazwiska na witrynie internetowej PTNLRiOO
  w sekcji ogólnie dostępnej „członkowie”.
  TakNie

  Zapoznałam/em się ze Statutem Polskiego Towarzystwa Naukowego Leczenia Ran i Organizacji Opieki, a także regulaminem uiszczania składek członkowskich, jednocześnie wyrażam wolę przynależności do Towarzystwa i zobowiązuję się przestrzegać postanowień Statusu Towarzystwa.
  Tak

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Naukowe Leczenia Ran i Organizacji Opieki zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922), dla realizacji celów statutowych.
  Tak