co nowego w chirurgii leczenie ran
05.03.2018

X Konferencja Naukowa pod nazwą: „Chirurgia 2018 – Co Nowego?”

W dniach 23-24.02.2018 r. Polskie Towarzystwo Naukowe Leczenia Ran i Organizacji Opieki wzięło udział w IX Konferencji Naukowej pod nazwą: „Chirurgia 2018 – Co Nowego?” organizowanej przez Klinikę Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Adama Dzikiego oraz Stowarzyszenie Popierania Rozwoju Proktologii. Wykłady podczas konferencji były skoncentrowane na nowościach, doniesieniach naukowych z kraju i ze świata, najlepszych praktykach w najważniejszych dyscyplinach zabiegowych.
Patronat honorowy konferencji:
Prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek, JM Rektor – Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik, Prezes – Towarzystwo Chirurgów Polskich
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner, Konsultant Krajowy w dziedzinie Chirurgii Ogólnej