Inauguracja Polskiego Towarzystwa Naukowego Leczenia Ran i Organizacji Opieki
12.10.2017

Inauguracja działalności Polskiego Towarzystwa Naukowego Leczenia Ran i Organizacji Opieki

Dnia 9 października 2017r. miała miejsce inauguracja działalności Polskiego Towarzystwa Naukowego Leczenia Ran i Organizacji Opieki w Centrum Innnowacji i Transferu Technologii w Łodzi!

Głównym obszarem działalności Towarzystwa będzie podejmowanie inicjatyw zmierzających do upowszechniania metod leczenia ran, tworzenia warunków do wymiany wiedzy oraz doświadczeń w środowisku medycznym oraz wskazywanie kluczowych zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych konsekwencji związanych z niedostatecznym dostępem do nowoczesnych rozwiązań z segmentu leczenia ran.

Spotkanie otworzył Kanclerz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – dr Jacek Grabowski, a także Prezes Zarządu Towarzystwa dr hab. n. med. Adam Durczyński, dr n. med. Piotr Hogendorf z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej UM w Łodzi oraz Kierownik sekcji ds. badań klinicznych UM – Ireneusz Staroń.

Prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UM przedstawiła podczas spotkania strategiczne synergiczne projekty realizowane przez UM w Łodzi w obszarze zdrowego życia i aktywnego starzenia się.

Lek. Marcin Włodarczyk – opowiedział o raporcie opracowanym przez UM na temat leczenia ran przewlekłych i zespołu stopy cukrzycowej w Polsce.

Dr n. med. Cezary Lipiński wskazał na obszar medycyny spersonalizowanej w kontekście interdyscyplinarnego podejścia do problemów klinicznych na przykładzie koordynowania opieki nad pacjentem z ranami przewlekłymi.

Gościliśmy również:

  • Pana Wiceprezesa Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych – Piotra Zawirskiego, zainteresowanego współpracą w zakresie analizy skuteczności klinicznej nowoczesnych technologii medycznych,
  • Przewodniczącą Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi – Panią Agnieszkę Kałużną,
  • Prezesa Bionanoparku – Pana Marka Cieślaka,
  • Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego – Pana Witolda Tomaszewskiego;

Zapraszamy  do aktywnego angażowania się w niniejszą inicjatywę!